Pozbądź się problemu

Przejmowanie niechcianych spółek

Często zdarza się, że spółka zakończyła swoją działalność gospodarczą, biznes się nie powiódł, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny przestała spełniać swoją rolę.

W takiej sytuacji dalsze utrzymywanie spółki staje się dla jej właścicieli poważnym obciążeniem zarówno kosztowym, czasowym, jak i formalno-prawnym, z racji konieczność prowadzenia księgowości nawet w przypadku braku operacji gospodarczych oraz obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych, a także corocznych sprawozdań finansowych.

Jednym z możliwych do podjęcia działań może być decyzja udziałowców o rozwiązaniu spółki i wszczęciu postępowania likwidacyjnego, co jest jednak bardzo kosztownym, skomplikowanym i długotrwałym procesem.

Kancelaria Finartis oferuje Państwu znacznie szybsze i tańsze rozwiązanie problemu poprzez odkupienie od Państwa niechcianej spółki, co daje wspólnikom oraz członkom zarządu możliwość natychmiastowego pozbycia się problemów związanych z dalszym prowadzeniem i utrzymywaniem spółki oraz zakończenie jakiejkolwiek związanej z nią aktywności.

 

Zalety sprzedania niechcianej spółki:

• natychmiastowe wycofanie się dotychczasowych wspólników
• natychmiastowe odwołanie dotychczasowych członków zarządu spółki
• oszczędność czasu i kosztów

 

Skupujemy również oraz pośredniczymy w sprzedaży spółek z o.o.:

• zadłużonych (niespłacane kredyty, zaległe faktury)
• z problemami z urzędem skarbowym, z ZUS
• z zagubioną dokumentacją, z zagubionym majątkiem

Jesteśmy w stanie dokonać wszelkich formalności związanych z transakcją sprzedaży spółki nawet w ciągu 24 godzin.

W cenie usługi odkupienia spółki zapewniamy przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów oraz jak najszybsze zarejestrowanie zmian w spółce w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędzie skarbowym mające na celu wykreślenie dotychczasowych wspólników i członków zarządu z wszelkich rejestrów.

Zgłoszenie zmian do KRS nawet tego samego dnia po sprzedaży udziałów.

Na życzenie Sprzedającego zmiana nazwa spółki oraz przeniesienie siedziby spółki do innego miasta.

Dalsze zmiany w KRS i inne kroki związane ze spółką możliwe do uzgodnienia ze Sprzedającym.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Finartis w celu uzgodnienia warunków odkupienia Państwa spółki.

Zapytaj o naszą ofertę

 
Oświadczam, iż wysyłając wiadomość jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby analizy mojej sprawy, uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia dalszego kontaktu ze strony Biura Rachunkowego Parasa i jej Partnerów, a tym samym akceptuję Politykę prywatności.

Partnerzy Biura Rachunkowego PARASA