Zabezpiecz majątek przed komornikiem i wierzycielami

Prawna ochrona majątku

Działająca w ramach naszej grupy finansowo-prawnej Kancelaria Antykomornik to odpowiedź na zapotrzebowanie Klientów na profesjonalne doradztwo i pomoc prawną w zakresie skutecznej obrony przeciwko firmom windykacyjnym i komornikom, którzy na masową skalę dochodzą często nienależnych, przedawnionych lub fikcyjnych długów, opierając się zwykle na niewiedzy i strachu domniemanych dłużników.

Nasz zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych już od kilkunastu lat skutecznie pomaga osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom w ochronie nieruchomości i innych elementów majątku przed zlicytowaniem. Znamy sposoby działania komorników i firm windykacyjnych, dzięki czemu wiemy jak skutecznie tym działaniom przeciwdziałać na każdym etapie zaawansowania sprawy.

Specjalizujemy się w działaniach antykomorniczych i antywindykacyjnych, chronimy majątek naszych Klientów przed zajęciem i egzekucją komorniczą, pomagamy w walce z wierzycielami na etapie przedsądowym jak i sądowym. Doradzamy w zakresie ochrony i bezpiecznego ulokowania majątku, korzystając z wszelkich rozwiązań zgodnych z polskimi regulacjami prawnymi.

 

W ramach Kancelarii Antykomornik zapewniamy nastepujące usługi:

• Zajmujemy się oddłużaniem nieruchomości oraz rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z nieruchomościami – hipoteki, niechciani lokatorzy, obciążenie prawem dożywocia lub służebnością, brak księgi wieczystej, obciążenie roszczeniami czy zasiedzenie nieruchomości.

• Reprezentujemy Klientów przed sądami, komornikami i firmami windykacyjnymi jako profesjonalni pełnomocnicy – adwokaci i radcowie prawni, jak również prowadzimy rozmowy i negocjacje z wierzycielami.

• Sporządzamy sprzeciwy na pozwy o zapłatę, odwołania, skargi, zażalenia na czynności komornika celem oddalenia powództwa i pozbycia się zadłużenia.

• Sporządzamy pozwy wobec banków celem uchylenia klauzuli wykonalności BTE (bankowego tytułu wykonawczego).

• Pozywamy banki i fundusze sekurytyzacyjne w celu odzyskania środków odebranych na drodze bezprawnej egzekucji komorniczej.

• Walczymy o odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawnie zajęty i zlicytowany przez komorników majątek Klienta.

• Przeprowadzamy postępowania upadłościowe i naprawcze.

• Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych w zakresie prawa karnego, cywilnego, podatkowego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy.

Więcej informacji w zakresie prawnej ochrony majątku znajdą Państwo na stronie Antykomornik.pl

Zapytaj o naszą ofertę

 
Oświadczam, iż wysyłając wiadomość jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby analizy mojej sprawy, uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia dalszego kontaktu ze strony Biura Rachunkowego Parasa i jej Partnerów, a tym samym akceptuję Politykę prywatności.

Partnerzy Biura Rachunkowego PARASA